Διόρθωση συμπεριφοράς

Στις περιπτώσεις που έχουμε ανεπιθύμητες συμπεριφορές, δουλεύουμε σε συγκεκριμένους τομείς με στόχο να τις ελαττώσουμε ή να τις εξαλείψουμε. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες είναι:

  1. Υπερβολικό γάβγισμα
  2. Καταστροφές στο σπίτι
  3. Πήδημα σε ανθρώπους
  4. Υπερκινητικότητα
  5. Επιθετικότητα σε ανθρώπους/ άλλα ζώα
  6. Προβλήματα μετακινήσεως με το αυτοκίνητο
  7. Κροτοφοβία


Διάρκεια : Κατά περίπτωση