Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 22:59

6th National Show (10/9/2011) Ο.ΚΥ.ΘΕ, Sasa Rebeldogs Patras

Η Ηλέκτρα μας στην πρώτη της διάκριση!!

6th National Show (10/9/2011) Ο.ΚΥ.ΘΕ, Sasa Rebeldogs Patras

Best Baby in Breed, 4th Best Baby in Show