Άρης Βαλούς

Από τους καλύτερους εκπαιδευτές, πολύ φιλικός και κατανοήτος ακόμα και σε άτομα όπως εγώ που η εμπειρία μου με τα σκυλιά ήταν μηδαμινή, από τα πρώτα δύο μαθήματα του wolf (Λευκος ΓΠ) σε ηλικία μόλις 2 μηνών και κάτι, το δέσιμο και η υπακοή που δέχθηκα από τον wolf ήταν σαφώς εντονότερο!