Αραβίδου Σοφία

Πιστεύω ότι δεν θα συναντήσουμε πουθενά έναν τέτοιο δάσκαλο με τόση αγάπη γι’αυτό που κάνει. Με τόσες γνώσεις ευαισθησία υπομονή και επιμονή. Σε ευχαριστούμε πολύ Θωμά μας! Αραβίδου Σοφία