Με τον Νίκο , την Γεωργία και την 9 μηνών Άρια, Πίντσερ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής