Με τον Δημήτρη και την 6 μηνών Ήρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.