Με τον Κυριάκο και τον 5 μηνών Φοίβο, Collie, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής. Εκπαίδευση Σκύλων Κατερίνη, www.brosdogs.gr