Με τον Μιχάλη και τον 1 έτους Δία, Cane Corso , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής