Με τον Γιάννη , την Αναστασία και την 8 μηνών Γούλφι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.