Με τον Χρήστο , την Μέντι και την 7 μηνών Ίρμα , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.