Με τον Τζόνι, σε Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.