Με τον κ. Σίμο και τον 1 έτους Μάιλο, Τζάκ Ράσελ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.