Με τον Αντώνη και τον 3 μηνών Νώε, Ντόγκο Αρτζεντίνο, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.