Με την Μαρία και την 6 μηνών Μπέλα, Γερμανικός Ποιμενικός, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής