Με τον Σπύρο και τον 3 μηνών Μπρούνο, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.