Με τον Δημήτρη και τον 8 μηνών Μάξιμο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.