Με τον Κώστα και τον 7 μηνών Μπρούνο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.