Με την Δήμητρα και την 5 μηνών Κοκκό στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.