Με Κύρα, την Ίλια και την 2,5 μηνών Βίλμα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.