Με τον Ανδρέα , τον Αλέξανδρο και την 1 έτους Πέπε, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.