Με την Έλενα και την Σέλια, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών