Με τον Διονύση και την 3,5 μηνών Ήρα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.