Με τον Γιώργο, τον Πάρη και τον 3 μηνών Έκτορα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.