Με τον Κυριάκο, τον Τηλέμαχο και τον 2 μηνών Δία, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.