Με τον Δημήτρη και τον 11 μηνών Μπούλετ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής