Με την Ιωάννα και την 2,5 μηνών Μπρέντα στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.