Με τον Νίκο , την Σούλα και την 2,5 μηνών Μπέλα, Πεκινουά, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.