Με την Δήμητρα Κατσάρα και την 3 μηνών Νούρ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών