Με τον Σωτήρη, την Βούλα και την 5 ετών Σταλίτσα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.