Με τον Βασίλης Τσουκανάρας και τον 5 μηνών Ραμόν, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.