Με την Σούλα και τον 11 μηνών Φλάς, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.