Με τον Ντίνο και την 18 μηνών Hope στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.