Με την Γεωργία , την Ελένη και τον 6 μηνών Οδυσσέα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.