Με τον Λουκά, τον Κώστα και την 2 ετών Μούρλα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής