Με την Στέλλα και τον 6 μηνών Μπέν, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.