Με τον Ξενοφώντα , την Μαρία και την 6 μηνών Νάλα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.