Με τον Σάκη, την Άννα και την 4 μηνών Κιάρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής