Με την οικογένεια Δαμαλή και τον 1 έτους Back, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς