Με τον Ραφαήλ, την Kelly Kosma-Elma και την 6 μηνών Άλις, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής