Με τον Σωτήρη και την 5 μηνών Λυδία, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.