Με τον Δημήτρη και τον 3 μηνών Ερμή, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.