Με τον Δημήτρη και τον 20 μηνών Τζέικ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.