Με τον Βασίλη, την Γαλήνη και την 3 μηνών Μαρκίζα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών