Με τον Σάκη , τη Μαρία και την 3 ετών Ήρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.