Με την Δέσποινα και την Φίμπη, σε μάθημα διόρθωσης συμπεριφοράς.