Με την Κατερίνα και την 6 ετών Μέλη, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.