Με τον Γιάννη, τον Μιχάλη και τον 11 μηνών Έκτορα, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.