Με τον Στέλιο, την Κατερίνα, την Τζίντζερ και τον Μπίμπι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής