Με τον Χάρη και τον 2,5 μηνών Σκότ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.