Με τον Θοδωρή και τον 9 μηνών Έκτορα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.